LiveLink från Steinel är ett DALI baserat styrsystem som gör det möjligt att på ett energi- och kostnadseffektivt sätt styra belysnings-anläggningar så som klassrum, konferensrum, kontor, idrottshall m.m. Till LiveLink kan armaturer av olika fabrikat användas, enda kravet är att armaturen är försedd med DALI-driftdon. För att detektera närvaro och mäta ljusförhållandena i rummet används Steinels unika och driftsäkra sensorer. Det behövs inte heller några speciella manöverpaneler för att tända eller släcka olika ljusscenarier, använd vanliga tryckknappar och tilldela dem olika scenarier. Eller ännu smartare, använd LiveLink-appen Control tillsammans med din smartphone för att styra ljuset.

Till LiveLink-systemet har Steinel valt ut några av sina bästa professionella sensorer med olika sensortekniker. De kan användas för många olika miljöer och krav, allt från att exakt detektera sittande personer på små ytor till att från mycket hög höjd detektera gående personer. LiveLink-systemet växer ständigt med nya sensorer och tillbehör.

Driftsätt snabbt & enkelt!

Det behövs inga speciella förkunskaper och särskilda utbildningar för att konfigurera LiveLink. Använd en surfplatta med den kostandsfria LiveLink-appen installerad. Gruppera armaturer och sensorer, tilldela tryckknapparna olika ljusscenarier, allt sker snabbt, enkelt och logiskt med drag & drop.

1. Anslut surfplattan till styrenheten (WiFi)
2. Starta appen LiveLink Install. LiveLinks styrenhet kommer sedan automatiskt adressera alla enheter som är anslutna på DALI-slingan
3. Gruppera armaturer
4. Konfigurera sensorer och tryckknappar
5. Skapa olika ljusscenarier och tilldela dem tryckknappar
6. Spara – KLART!