FAQ

Behöver man köpa någon programvara?

Nej, programvaran finns fritt att ladda ner för Android resp. Iphone/Ipad.

Vad krävs för programmering? Fjärrkontroll? Surfplatta?

Du behöver fjärrkontroll Smart Remote (E1360256), som via Bluetooth ansluts till telefonen eller surfplatta.

Hur fungerar programmering i nybyggnadsläge?

Ej programmerad sensor, belysningen tänds automatiskt när man kommer in i rummet. Om man har anslutit tryckknappar så fungerar dimring på alla armaturer, sk. Broadcast funktion.

Vilka sensorer ska man använda som slavar?

Välj närvaro-rörelsevakter som har gränssnitt DALI-2 från Steinel.

Kan man få grannzonsstyrning med DALI Plus?

Ja, genom att koppla samman två DALI Plus med sensor via P-anslutningen kan de samverka, då kan en sensor skicka info att ett närliggande rum eller område ska vara tänt med grundljus.

Kan man programmera DALI Plus sensorn för när- eller frånvarodetektering? Måste man styra alla grupper med tryckknapp?

Det är fritt att välja för varje grupp, autotändning eller tändning via trycknapp.

När startar grundljus om efterlystiden är inställt på 15 minuter och grundljus på 30 minuter?

Efter sista rörelsen har detekterats och efterlystiden har löpt ut (>15 min) startar grundljuset. Grundljuset kom- mer att släckas om sensorn inte detektera rörelse inom 30 minuter efter att grundljuset startat. När sensorn detekterar rörelse igen börjar hela cykeln om igen.

Har DALI Plus sensorn dagsljusreglering?

Ja. Välj per grupp 1-3 eller bara en enskild grupp.

Kan en av grupperna S1-S3 minnas senast dimrade nivå?

Nej ! Det finns en inställning i appen där man ställer startvärdet från 50-100%, därifrån börjar ljusregleringen. Så om man släcker på 10% så kommer den gruppen att starta på det värde man angivit i installationen, alltså mellan 50-100%.

Krävs omprogrammering vid byte av armatur?

Ingen omprogrammering, men man måste koppla upp sig med fjärrkontrollen och i appen välja och trycka på en knapp som heter ”Ny lampa”. Resten sköter appen.

DALI PLUS

Enkel DALI-installation – även vid komplex ljusstyrning | DALI Plus sensorn behöver bara en DALI-slinga ut till samtliga armaturer, det ger en enkel och kostnadseffekiv installation. Du kan sedan ansluta upp till 64 armaturer som tack vara Steinels DALI Plus sensor automatiskt tilldelas en adress. Det är möjlighet att dela in armaturerna i tre olika belysningsgrupper med individuell styrning av varje grupp. Dessutom finns det ytterligare en potentialfri reläutgång som kan anslutas till HVAC eller en armaturgrupp för av-på. På sensorn finns det fyra ingångar för tryckknappar. Behöver man utöka sensorns bevakningsområde ansluter man slav-sensorer direkt på DALI-slingan. För interaktion med närliggande områden s.k. grannzonsstyrning ansluter man två eller fler DALI Plus sensorer via en styrledning till plinten P. Vi kan erbjuda DALI Plus i projektanpassade versioner med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt. Kontakta gärna oss om du behöver andra versioner med förmonterad WAGO WINSTA eller annan kabellängd.

Närvarovakt DALI Plus infälld Steinel

 

Smart Remote

Smart Remote och tillhörande app ger dig möjlighet att driftsätta och styra alla Steinels produkter som kan styras via en fjärrkontroll. Det finns även möjlighet till
2-vägskommunikation till flera av produkterna, vilket innebär att produkten kan identifiera sig och även sända tillbaka redan inställda värden till fjärrkontrollen.
Ladda ner appen enkelt och gratis till din smartphone eller läsplatta via  App Store eller Google Play, anslut till Smart Remote via Bluetooth och sedan är det bara
att välja produkt.