Närvarovakt
Control Pro US 360
DIM, 1-10V

Artikelnr: E1300405 Kategori:

Kontor, klassrum, konferensrum, mötesrum etc. är lokaler där Steinels närvarovakt Control PRO US 360 passar utmärkt. Närvaro-området är Ø 6 meter. En fördel med ultraljuds-sensor är att den kan detektera runt föremål som till exempel skärmväggar och möbler. Detekteringen går inte genom material utan stannar alltid i rummet och har en väldigt hög känslighet för rörelse.

Användningsområde: Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som klassrum, konferensrum, kontor, mötesrum, väntrum, fikarum etc. Rummet bör helst vara stängt dvs ej öppna kontorslandskap.
Utförande: DIM, 1-10V för anslutning direkt mot armaturer med 1-10V HF-don. Automatisk eller manuell tändning. DIM, 1-10V utförande ger möjlighet att få grundljus 10% (korridorfunktion). DIM, 1-10V sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Via fjärrkontroll RC5 (1300552) kan konstant ljuset enkelt ställas in. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll Smart Remote och RC8 (1300089). Alla plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro US 360 passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. En ultraljudssensor bör ej användas i lokaler med takhöjd högre än 3,5 m.
Anslutning: Skruvplint 5×2,5 mm² (fas-nolla-tändtråd- anslutning för manuell tändning, anslutning för master/ slavkoppling). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master, eller master-slav, dvs. samma modell av Steinels Control Pro kan fungera som master eller slav. Master- eller slavfunktion bestäms vid installation, se kopplingsschema.
Maximal belastning: Max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. Kan anslutas till kontaktor/mellanrelä.
Sensor: Ultraljuds-sensor (Ultrasonic) som sänder ut signal på frekvensen 40kHz och reagerar på förändringar i ekot på rörelser etc. Ultraljuds-sensorn kan även se runt objekt (skärmvägg, möbler, bord m.m.) vilket är en positiv egenskap i t.ex. kontorsrum med skärmväggar och möbler. Bevakningsområde högupplöst närvaro-område Ø 6 meter (sittande personer), bevakningsområde för gående personer Ø 10 meter. Minsta bevakningsområde Ø 2 meter. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
Omgivningstemperatur: -25°C – + 55°C
Eftergång-/efterlystid: Impuls – 30 min. (steglöst) samt IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning.
Skyddsklass: IP20
Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mått: 120 x 120 x 68 mm
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.
Övrigt: Control Pro US 360 (E1300405) finns även i utförande 1-kanal/2-kanal och LiveLink

Art nr

E1300405 – Control Pro US360, DIM 1-10V för dosa/förhöjningsram

Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvaru-
bedömningen och Sunda Hus och produkten är  VOC-mätt.

Till närvarovakt Control Pro US 360 från Steinel finns det följande tillbehör:

E1360256 – Fjärrkontroll Smart Remote för installation och styrning
Fjärrkontroll för manuell dimring och tänd/släck
E1312032 – Skyddsgaller, metall, vitlackerad
E1300699 – Infällnadsdosa för undertak
E1312033 – Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54 för 1300403 och 1300404

Bruksanvisning Control Pro US360 Steinel, svenska
Bruksanvisning närvarovakt US-sensor Steinel »

Produktblad Control Pro US360, DIM 1-10V, Steinel, för nedladdning / utskrift
Produktblad Control Pro US 360 »

Måttskiss Control Pro US360

Meny

MY CART

Close