Närvarovakt
Control Pro IR HD
DIM, 1-10V

Artikelnr: E1312017 Kategori:

*** Denna version av Control Pro IR HD har utgått ur sortimentet ***

Klassrum, konferensrum och större kontorsrum samt idrottshall är exempel på lokaler där Steinels närvarovakt Control PRO IR HD DIM, 1-10V passar utmärkt. Närvaro-området är 8×8 meter äkta närvarodetektering tack vare sin HD-lins med 4800 bevakningszoner, bevakningsområdet är totalt 20×20 meter för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control PRO IR HD DIM, 1-10V har ett kvadratiskt bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

Användningsområde: Närvarodetektering i större lokaler som klassrum, konferensrum, större kontor, kontorslandskap, matsal etc. Den högupplösta HD-linsen gör det också möjligt att använda Control Pro IR HD för rörelsedetektering på hög höjd i t.ex. idrottshall, lager, foajé, industrilokal.
Utförande: DIM, 1-10V för anslutning direkt mot armaturer med 1-10V HF-don. Automatisk eller manuell tändning. DIM, 1-10V utförande ger möjlighet att få grundljus 10% (korridorfunktion). DIM, 1-10V sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll Smart Remote eller RC8 (1300089). Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: ak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro IR HD passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5 -10 meter, upp till 3,5 meter för närvarodetektering samt upp till 10 meter för rörelsedetektering.
Anslutning: Skruvplint 6×2,5 mm² (fas-nolla -anslutning för manuell tändning- anslutning för master/slavkoppling 2st för 1-10V). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master eller master-slav. Vid master-slavkoppling ska master-sensorn vara av typ Steinel Control Pro 1-10V DIM och slavsensorn vara av typ Steinel Control Pro 1-kanal.
Maximal belastning: Max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. Kan anslutas till kontaktor/mellan relä.
Sensor: 4800 bevakningszoner, kvadratiskt högupplöst närvaro-område 8×8 meter (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 20×20 meter (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan enkelt begränsas med inbyggda avskärmningar som ställs in med vred. För exakt inställning av bevakningsområdet, se tabell i bruksanvisning. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
Omgivningstemperatur: -25°C – + 55°C
Eftergång-/efterlystid: 30 sek – 30 min. (steglöst) samt IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning. Vid användning av grundljusfunktion kan grundljuset (10-60%) ställas in mellan 0-60 min alt. konstant med RC8 1300089.
Skyddsklass: IP20, med förhöjningsram (1312033) blir produkten IP54.
Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mått: 120 x 120 x 70 mm.
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.
Övrigt: Control Pro IR HD finns även i utförande 1-kanal/2-kanal, DALI (Broadcast), KNX och LiveLink.
Leverantör: Steinel

Art nr:
E1312017 – Närvarovakt, Control PRO IR HD, DIM 1-10Vför dosa/förhöjningsram

Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvaru-
bedömningen och Sunda Hus och produkten är  VOC-mätt.

Till närvarovakt Control Pro IR HD från Steinel finns det följande tillbehör:

E1360256 – Fjärrkontroll Smart Remote för installation och styrning
E1312031 – Fjärrkontroll för manuell dimring och tänd/släck
E1312032 – Skyddsgaller, metall, vitlackerad
E1300699 – Infällnadsdosa för undertak
E1312033 – Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54 för 1312010 och 1312011

Bruksanvisning Control Pro IR HD Steinel, svenska
Bruksanvisning Control Pro IR HD »

Produktblad Control Pro IR HD DIM kanal Steinel, för nedladdning / utskrift
Produktblad Control Pro IR HD DIM »

Quick-guide/manual för driftsättning med Smart Remote
Driftsättning via Smart Remote av Control Pro IR HD »

Miljödokument
Byggvarudeklaration -bedömnning hos Byggvarubedömningen (kräver anv. konto) »
Miljödata och bedömning finns hos Sunda hus (kräver anv. konto) »

Måttskiss Control Pro IR HD

Måttskiss Control Pro IR HD

Meny

MY CART

Close