Närvarovakt
Control Pro IR
DIM, 1-10V

SKU: E1312012 Category:

Kontor, mötesrum, reception och andra mindre rum är exempel på lokaler där Steinels närvarovakt Control PRO IR DIM, 1-10V passar utmärkt. Närvaro-området är 4×4 meter äkta närvarodetektering och totala bevakningsområdet är 7×7 meter för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control PRO IR DIM, 1-10V har ett kvadratiskt bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

Användningsområde: Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception, fikarum etc.
Utförande: DIM 1-10V för anslutning direkt mot armaturer med 1-10V HF-don. Automatisk eller manuell tändning. DIM 1-10V utförande ger möjlighet att få grundljus 10% (korridorfunktion). DIM 1-10V sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Via fjärrkontroll RC5 1300552 kan konstantljuset enkelt ställas in. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll Smart Remote. Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro IR passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5 -3,5 meter för närvarodetektering samt upp till 4,0 meter för rörelsedetektering.
Anslutning: Skruvplint 6×2,5 mm² (fas-nolla -anslutning för manuell tändning- anslutning för master/slavkoppling 2st för 1-10V). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master eller master-slav. Vid master-slavkoppling ska master-sensorn vara av typ Steinel Control Pro 1-10V DIM och slav-sensorn vara av typ Steinel Control Pro 1-kanal.
Maximal belastning: Max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. Kan anslutas till kontaktor/mellanrelä.
Sensor: 1760 bevakningszoner, kvadratiskt högupplöst närvaro-område 4×4 meter (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 7×7 meter (ej rakt emot sensorn) bevakningsvinkel 360 grader. Bevakningsområdet kan enkelt begränsas med inbyggda avskärmningar som ställs in med vred. För exakt inställning av bevakningsområdet, se tabell i bruksanvisning. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
Omgivningstemperatur: -25°C – + 55°C
Eftergång-/efterlystid: 30 sek – 30 min. (steglöst) samt IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning. Vid användning av grundljusfunktion kan grundljuset (10-60%) ställas in mellan 0-60 min alt. konstant med RC8 120089.
Skyddsklass: IP20, med förhöjningsram 1312033 blir produkten IP54.
Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mått: 120 x 120 x 70 mm.
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus
Övrigt: Control Pro IR (E1312012) finns även i utförande 1-kanal/2-kanal, DALI (broadcast) och KNX. mm
Leverantör: Steinel

Art nr

E1312012 – Närvarovakt, Control PRO IR DIM 1-10V för dosa/förhöjningsram

Till närvarovakt Control Pro IR från Steinel finns det följande tillbehör:

E1360256 – Fjärrkontroll Smart Remote för installation och styrning

E1312031 – Fjärrkontroll för manuell dimring och tänd/släck

E1312032 – Skyddsgaller, metall, vitlackerad

E1300699 – Infällnadsdosa för undertak

E1312033 – Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54 för 1312010 och 1312011

Bruksanvisning Control Pro IR Steinel, svenska
Bruksanvisning Control Pro IR

Produktblad Control Pro IR 1-/2 kanal Steinel, för nedladdning / utskrift
Produktblad Control Pro IR DIM 1-10V

Quick-guide/manual för driftsättning med Smart Remote

Driftsättning via Smartremote av_Control Pro IR

Miljödokument
Byggvarudeklaration -bedömnning hos Byggvarubedömningen (kräver anv.
konto) –>

Miljödata och bedömning finns hos Sunda hus (kräver anv. konto) –>

Måttskiss Control Pro IR

Måttskiss Control Pro IR

Navigation

MY CART

Close