Rörelsevakt Control Pro HF DUAL Livelink

Korridor, kulvert, parkeringshus och lagergång med takhöjd upp till 5 m. är exempel på lokaler där Control Pro HF DUAL LiveLink passar utmärkt. Bevakningsområdet är 20x3 m. rörelsedetektering för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 m. Rörelsevakten har två riktade HF-sensorer som bevakar ett område på 10x3 m. i båda riktningarna. En stor fördel med HF-sensorn är att den reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med styrenhet LiveLink (E1300539) och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på surfplatta.

Användningsområde: Rörelsevakt speciellt anpassad för användning i korridor, kulvert, lagergång, parkeringshus etc.
Utförande: DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro HF DUAL passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa (E312034). Montagehöjd 2,5 -3,5 m, upp till 5,0 m. för rörelsedetektering i lagergång.
Anslutning: DALI-buss. Skruvplint.
Sensor: Dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. bevakningsområde 10x3 m. i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 20x3 m. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn vilket passar för detektering i smala utrymmen som korridor, kulvert, lagergång etc. Räckvidden är steglöst inställbar via LiveLink-appen.
Omgivningstemperatur: -25°C - + 55°C
Sensorns strömförbrukning: 16mA, räknas som 8 enheter på DALI-slingan.
Skyddsklass: IP20, med förhöjningsram (E1312033) blir produkten IP54.
Spänning: Via DALI-bussen.
Mått: 120 x 120 x 76 mm
Tillbehör: Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för IP54.
Övrigt: LiveLink DALI innebär att sensorn används tillsammans med Styrenhet Livelink (E1300539). Inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, "LiveLink Install" på surfplatta.

Art nr:
E1300542 - Rörelsevakt, Control Pro HF DUAL Livelink för dosa/förhöjningsram (tidigare E1738911)

Tillbehör:
E1312033 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54
E1300699 - Infällnadsdosa för undertak

Övriga LiveLink-produkter:
E1300539 - Styrenhet Livelink
E1300540 - Tryckknapps-enhet PB4 Livelink, för anslutning av tryckknapp 4 st
E1300546 - Ljussensor Livelink