Rörelsevakt Control Pro HF DUAL 1-kanal

Korridor, kulvert, parkeringshus och lagergång med takhöjd upp till 5 meter är exempel på lokaler där Control PRO HF DUAL 1-kanal passar utmärkt. Bevakningsområdet är 20x3 meter rörelsedetektering för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control PRO HF DUAL har två riktade HF-sensorer som bevakar ett område på 10x3 meter i båda riktningarna. En stor fördel med HF-sensorn är att den reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc.

Användningsområde: Rörelsevakt speciellt anpassad för användning i korridor, kulvert, lagergång, parkeringshus etc.
Utförande: Automatisk eller manuell tändning. Inställning av skymningsnivå och efetrlystid utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll RC8 1300089. Alla plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro HF DUAL passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa 1312034. Montagehöjd 2,5 -3,5 meter, upp till 5,0 meter för rörelsedetektering i lagergång.
Anslutning: Skruvplint 5x2,5 mm² (fas-nolla-tändtråd- anslutning för manuell tändning, anslutning för master/slavkoppling). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master, eller master-slav, dvs. samma modell av Control Pro kan fungera som master eller slav. Master- eller slavfunktion bestäms vid installation, se kopplingsschema.
Maximal belastning: Startström max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000 W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. Kan anslutas till kontaktor/mellanrelä.
Sensor: Dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde 10x3 meter i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 20x3. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn vilket passar för detektering i smala utrymmen som korridor, kulvert, lagergång etc. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
Omgivningstemperatur: -25°C - + 55°C
Eftergång-/efterlystid: Kanal 1; impuls - 30 min. (steglöst) IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning.
Skyddsklass: IP20, med förhöjningsram 1312033 blir produkten IP54.
Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mått: 120 x 120 x 70 mm
Övrigt: Control Pro HF DUAL finns även i utförande DALI (Broadcast), DIM, 1-10V och KNX.
Tillbehör:Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för IP54. Fjärrkontroll för installation.

Art nr:
E1312023 - Rörelsevakt Control PRO HF DUAL, 1-kanal för dosa/förhöjningsram.
E1312025 - Rörelsevakt Control PRO HF DUAL, 1-kanal komplett för utanpåliggande montage IP20.

Tillbehör:
E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote för installation och styrning
E1300089 - Fjärrkontroll RC8 för installation
E1312032 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad
E1300699 - Infällnadsdosa för undertak
E1312033 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54, för 1312023