Rörelsevakt

Steinels rörelsevakter finns i en mängd olika utföranden och med tre olika sensortekniker: IR, HF och ultraljud. Välj rörelsevakt utifrån de krav och önskemål som finns på lokalen. Tumregeln är att närvarovakt används för stillasittande arbeten medan rörelsevakt använd för detektering av gående personer.

Rörelsevakt IR 180 - 1-/2-kanal

Rörelsevakt IR 180

IR 180 är en sensor avsedd för väggmontage i apparatdosa, den passar utmärkt i de mest skiftande miljöer där man vill ersätta en strömställare med...

Rörelsevakt IR 180 - Universal

Rörelsevakt IR 180

IR 180 universal är en väggsensor som inte behöver framdragen nolledare och är därför en problemlösare i många ROT-projekt. Den fungerar också med...

Rörelsevakt IR 180 - DALI

Rörelsevakt IR 180

IR 180 är en sensor avsedd för väggmontage i apparatdosa, den passar utmärkt i de mest skiftande miljöer där man vill ersätta en strömställare med...

Rörelsevakt HF 180 - 1-/2-kanal

Rörelsevakt HF 180

HF 180 är en sensor avsedd för väggmontage i apparatdosa, den passar utmärkt i miljöer där man önskar ersätta en strömställare med en sensor som sn...

Rörelsevakt HF 180 - DALI

Rörelsevakt HF 180

HF 180 är en sensor avsedd för väggmontage i apparatdosa, den passar utmärkt i miljöer där man önskar ersätta en strömställare med en sensor som sn...

Rörelsevakt Control Pro HF 360 1-kanal/2-kanal

Control Pro HF 360

Passage, större toalett, kapprum, duschrum, garage etc. är exempel på lokaler där Control PRO HF 360 1-kanal/2-kanal passar utmärkt. Sensorn bevaka...

Rörelsevakt Control Pro HF 360 DIM, 1-10V

Control Pro HF 360

Passage, större toalett, kapprum, duschrum, garage etc. är exempel på lokaler där Control PRO HF 360 DIM, 1-10V passar utmärkt. Sensorn bevakar ett...

Rörelsevakt Control Pro HF 360 DALI

Control Pro HF 360

Passage, större toalett, kapprum, duschrum, garage etc. är exempel på lokaler där Control PRO HF 360 DALI passar utmärkt. Sensorn bevakar ett runt...

Rörelsevakt Control Pro HF DUAL 1-kanal

Control Pro HF DUAL

Korridor, kulvert, parkeringshus och lagergång med takhöjd upp till 5 meter är exempel på lokaler där Control PRO HF DUAL 1-kanal passar utmärkt. B...

Rörelsevakt Control Pro HF DUAL DIM, 1-10V

Control Pro HF DUAL

Korridor, kulvert, parkeringshus och lagergång med takhöjd upp till 5 meter är exempel på lokaler där Control PRO HF DUAL DIM, 1-10V passar utmärkt...

Rörelsevakt Control Pro HF DUAL DALI

Control Pro HF DUAL

Korridor, kulvert, parkeringshus och lagergång med takhöjd upp till 5 meter är exempel på lokaler där Control PRO HF DUAL DALI passar utmärkt. Beva...

Rörelsevakt Control Pro US Single 1-kanal/2-kanal

Control Pro US Single 1-kanal/2-kanal

En riktad ultraljuds-sensor för detektering i korridor, kulvert, passage och parkeringshus. Bevakningsområdet är 10x3 meter rörelsedetektering för...

Rörelsevakt Control Pro US Single DIM, 1-10V

Control Pro US Single DIM, 1-10V

En riktad ultraljuds-sensor för detektering i korridor, kulvert, passage och parkeringshus. Bevakningsområdet är 10x3 meter rörelsedetektering för...

Rörelsevakt Control Pro US Dual 1-kanal/2-kanal

Control Pro US DUAL 1-kanal/2-kanal

Två ultraljuds-sensorer riktade åt var sitt håll för detektering i korridor, kulvert och parkeringshus. Bevakningsområdet är 20x3 meter rörelsedete...

Rörelsevakt Control Pro US Dual DIM, 1-10V

Control Pro US DUAL DIM, 1-10V

En riktad ultraljuds-sensor för detektering i korridor, kulvert, passage och parkeringshus. Bevakningsområdet är 10x3 meter rörelsedetektering för...

Rörelsevakt SensIQ Slim EVO

SensIQ S EVO

SensIQ Slim EVO är en rörelsevakt med en unik konstruktion och lins som gör att den är utmärkt att använda för detektering av komplexa ytor, t.ex....

Rörelsevakt SensIQ EVO

109095802-2-bewegungsmelder-sensiq-87295.jpg

SensIQ EVO är en rörelsevakt med en unik konstruktion och lins som gör att den är utmärkt att använda för detektering av komplexa ytor, t.ex. vid v...

Rörelsevakt SensIQ eNet

1300577p-125115.jpg

SensIQ eNet är en rörelsevakt med en speciell konstruktion och lins som gör att den är utmärkt att använda för detektering av stora och komplexa yt...

Rörelsevakt IS 3360 - 1-kanal

Rörelsevakt IS 3360

IS 3360 är en mångsidig och driftsäker sensor för rörelsedetektering i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins som...

Rörelsevakt IS 3360 - PF

Rörelsevakt IS 3360

IS 3360 är en mångsidig och driftsäker sensor för rörelsedetektering i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins som...

Rörelsevakt IS 3360 - DALI

Rörelsevakt IS 3360

IS 3360 är en mångsidig och driftsäker sensor för rörelsedetektering i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins som...

Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay - 1-kanal

Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay

IS 3360 MX Highbay är en sensor som kan placeras på hög höjd, den är avsedd för rörelsedetektering i många olika typer av lokaler som verkstad, ind...

Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay - PF

Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay

IS 3360 MX Highbay är en sensor som kan placeras på hög höjd, den är avsedd för rörelsedetektering i många olika typer av lokaler som verkstad, ind...

Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay - DALI

Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay

IS 3360 MX Highbay är en sensor som kan placeras på hög höjd, den är avsedd för rörelsedetektering i många olika typer av lokaler som verkstad, ind...

Rörelsevakt HF 3360 - 1-kanal

Rörelsevakt HF 3360

HF 3360 är en rörelsevakt för inomhusbruk i entré, passage, större toalett, omklädningsrum. I parkeringsgarage reagerar sensorn även på rörelse frå...

Rörelsevakt HF 3360 - PF

Rörelsevakt HF 3360

HF 3360 är en rörelsevakt för inomhusbruk i entré, passage, större toalett, omklädningsrum. I parkeringsgarage reagerar sensorn även på rörelse frå...

Rörelsevakt HF 3360 - DALI

Rörelsevakt HF 3360

HF 3360 är en rörelsevakt för inomhusbruk i entré, passage, större toalett, omklädningsrum. I parkeringsgarage reagerar sensorn även på rörelse frå...

Rörelsevakt IS 3180 - 1-kanal

Rörelsevakt IS 3180

IS 3180 är en driftsäker sensor för rörelsedetektering inom- och utomhus i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins...

Rörelsevakt IS 3180 - PF

Rörelsevakt IS 3180

IS 3180 är en driftsäker sensor för rörelsedetektering inom- och utomhus i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins...

Rörelsevakt IS 3180 - DALI

Rörelsevakt IS 3180

IS 3180 är en driftsäker sensor för rörelsedetektering inom- och utomhus i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins...