Hålsåg

Vårt sortiment av hålsågar kommer från tyska MPS. Hålsågarna har en varierad tandning sk. Variozahn-tanding som skär snabbare och ger mindre vibrationer än traditionella hålsågar. Hålsågarna har också en förskjuten tandning som trycker spånen uppåt vilket ger en mycket snabb och effektiv skärning.

Produktkatalog för MPS (engelska) »

Hålsågar MPS

halsag-fri-47964.jpg

Hålsåg i bi-metall, lösa. Med varierad tandning sk. Variozahn-tanding som skär snabbare och ger mindre vibrationer. Även förskjuten tandning som tr...

Set i väska 8-delar 22-68mm

setiv-47968.jpg

Satser med hålsågar i bi-metall. Med varierad tandning sk. Variozahn-tanding som skär snabbare och ger mindre vibrationer. Även förskjuten tandning...

Set i väska 8-delar 16-51mm

e1601134-47970.jpg

Satser med hålsågar i bi-metall. Med varierad tandning sk. Variozahn-tanding som skär snabbare och ger mindre vibrationer. Även förskjuten tandning...

Set i väska 17 delar

e1601135-47973.jpg

Satser med hålsågar i bi-metall. Med varierad tandning sk. Variozahn-tanding som skär snabbare och ger mindre vibrationer. Även förskjuten tandning...