DALI

Närvarovakt DALI Plus

Närvarovakt DALI Plus Infälld

Självadresserande närvarovakt med tre DALI-kanaler och en extra PF-relä. Den kan användas i alla rum där mer än en DALI-grupp behövs, allt från kla...

Närvarovakt Control Pro IR DALI

Control Pro IR DALI

Kontor, mötesrum, reception och andra mindre rum är exempel på lokaler där Control PRO IR DALI passar utmärkt. Närvaro-området är 4x4 meter äkta nä...

Närvarovakt Control Pro IR HD DALI

Control Pro IR HD DALI

Klassrum, konferensrum och större kontorsrum samt idrottshall är exempel på lokaler där Control PRO IR HD DALI passar utmärkt. Närvaro-området är 8...

Rörelsevakt Control Pro HF 360 DALI

Control Pro HF 360 DALI

Passage, större toalett, kapprum, duschrum, garage etc. är exempel på lokaler där Control PRO HF 360 DALI passar utmärkt. Sensorn bevakar ett runt...

Rörelsevakt Control Pro HF DUAL DALI

Control Pro HF DUAL DALI

Korridor, kulvert, parkeringshus och lagergång med takhöjd upp till 5 meter är exempel på lokaler där Control PRO HF DUAL DALI passar utmärkt. Beva...

Närvarovakt Control Pro IR SLIM DALI

Control Pro IR SLIM DALI

Kontor, konferensrum, reception, matsal etc. Control Pro IR SLIM DALI är en diskret sensor med äkta närvarodetektering som passar perfekt i dessa m...

Rörelsevakt IS 3360 - DALI

Rörelsevakt IS 3360

IS 3360 är en mångsidig och driftsäker sensor för rörelsedetektering i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins som...

Rörelsevakt IS 345 - DALI

Rörelsevakt IS 345

IS 345 är en rörelsevakt med en lins speciellt anpassad för montage i korridor, kulvert och andra smala gångar. Den har en räckvidd på upp till 10...

Rörelsevakt HF 3360 - DALI

Rörelsevakt HF 3360

HF 3360 är en rörelsevakt för inomhusbruk i entré, passage, större toalett, omklädnignsrum. I parkeringsgarage reagerar sensorn även på rörelse frå...

Rörelsevakt IS 3180 - DALI

Rörelsevakt IS 3180

IS 3180 är en driftsäker sensor för rörelsedetektering inom- och utomhus i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins...

Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay - DALI

Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay

IS 3360 MX Highbay är en sensor som kan placeras på hög höjd, den är avsedd för rörelsedetektering i många olika typer av lokaler som verkstad, ind...

Rörelsevakt IS 345 MX Highbay - DALI

Rörelsevakt IS 345 MX Highbay

IS 345 MX Highbay är en rörelsevakt med en lins speciellt anpassad för montage i lagergångar. Den har en räckvidd på upp till 15 meter i två riktni...

Rörelsevakt IR 180 - DALI

Rörelsevakt IR 180

Säljstart augusti 2017 IR 180 är en sensor avsedd för väggmontage i apparatdosa, den passar utmärkt i de mest skiftande miljöer där man vill ersät...

Rörelsevakt HF 180 - DALI

Rörelsevakt HF 180

Säljstart augusti 2017 HF 180 är en sensor avsedd för väggmontage i apparatdosa, den passar utmärkt i miljöer där man önskar ersätta en strömställ...

Ljusrelä NM 5000-3 - DALI

NM 5000-3

NM 5000-3 är ett ljusrelä med inställbar nattsparfunktion och konstansljusfunktion. Nattsparfunktionen är steglöst justerbar från tidigast släcktid...