Välkommen till Karl H Ström

När Karl H Ström grundade sitt företag 1919, fanns en tanke att förse marknaden med smarta och säkra produkter av hög kvalitet. En anda som i högsta grad lever kvar i företaget än idag när vi väljer ut produkter. Karl H Ström AB står för hög kompetens och hög servicegrad med genuin trygghet och utpräglad långsiktighet. Dessa värden utgör en viktig grund för oss att stå på. Vi är ett agenturföretag för ett flertal kända varumärken inom produktkategorierna El- och Belysning och Verktyg.

Kontakta vår kunniga personal så hjälper vi dig!