KNX

KNX gör det möjligt att koppla samman dina elektriska produkter till en och samma databas och på så sätt kan de ocskå fjärrstyras. För att en produkt ska fungera i systemet krävs att den är KNX certifierad. I Steinels sortiment finns det rörelse- och närvarovakter med stöd för KNX.

Läs mer och ladda ner Kalibreringsinstruktioner för Control Pro-serien och SensIQ SLIM »

Närvarovakt Control Pro IR KNX

110008824_ir-quattro_ws_white_rgb2-102724.jpg

Kontor, mötesrum, reception och andra mindre rum är exempel på lokaler där Control PRO IR KNX passar utmärkt. Närvaro-området är 4x4 meter äkta när...

Närvarovakt Control Pro IR HD KNX

110011562_ir-quattro-hd_ws_white2-102725.jpg

Klassrum, konferensrum och större kontorsrum samt idrottshall är exempel på lokaler där Control PRO IR HD KNX passar utmärkt. Närvaro-området är 8x...

Rörelsevakt Control Pro HF 360 KNX

Control Pro HF 360 KNX

Passage, större toalett, kapprum, duschrum, garage etc. är exempel på lokaler där Control PRO HF 360 KNX passar utmärkt. Sensorn bevakar ett runt o...

Rörelsevakt Control Pro HF DUAL KNX

Control Pro HF DUAL KNX

Korridor, kulvert, parkeringshus och lagergång med takhöjd upp till 5 meter är exempel på lokaler där Control PRO HF DUAL KNX passar utmärkt. Bevak...

Närvarovakt Control Pro IR SLIM KNX

Control Pro IR SLIM KNX

Kontor, konferensrum, reception, matsal etc. Control PRO IR SLIM är en diskret sensor med äkta närvarodetektering som passar perfekt i dessa miljöe...

Rörelsevakt SensIQ SLIM KNX

SensIQ SLIM KNX vit

SensIQ Slim KNX är en rörelsevakt som har unik konstruktion och lins som gör att den är utmärkt att använda för detektering av stora och komplexa y...

Fjärrkontroll RC6

Fjärrkontroll RC6 för KNX

Med hjälp av fjärrkontroll RC6 går det vid installation, service och underhåll kontrollera och förändra sensorns funktioner och inställningar utan...

Fjärrkontroll RC7

Fjärrkontroll RC7

För armaturer anslutna till närvarovakt Control Pro med modellbeteckning KNX finns det med fjärrkontrollen möjlighet att tända i fyra olika scenari...